สลากกินแบ่งในโลก
หลายท่านโดยเฉพาะคนไทย คงเข้าใจจากความเคยชินว่าสลากกินแบ่งมีอยู่เพียงประเภทเดียว คือประเภทที่พิมพ์ออกมาเป็นใบๆ มีตัวเลขประจำใบ แล้วนำออกขายอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และเจ้าใจว่าส่วนที่เป็นการขายตัวเลขแบบอื่นๆ เช่น ขายเลขท้าย ขายการทายผล กีฬา ขายแบบกลุ่มตัวเลข รวมทั้งขายแบบเด็กจับฉลาก หรือซื้อแล้วรู้ผลทันที ล้วนไม่ใช่สลากกินแบ่ง
การเข้าใจเข่นนี้นับว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะจากผลการประชุมใหญ่ของสมาคมสลากกินแบ่งโลก (World Lottery Association : WLA) ที่เกิดขึ้นครั้งแรก ณ เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ ในปี พ.ศ. 2543 ว่าด้วยเรื่องประเภทของสลากกินแบ่ง โดยนับจากพื้นฐานความนิยม ที่เล่นกันในบรรดากลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก องค์กรนี้รับรองว่าสามารถจัดแบ่งประเภทของสลากทั้งหมดออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ สลากแบบธรรมดา สลากล็อตโต สลากแบบรู้ผลทันที สลากตัวเลข และสลากกีฬา ซี่งสาระสำคัญของสลากประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้
สลากแบบธรรมดา (Conventional Lottery)
สลากชนิดนี้จัดได้ว่าเป็นสลากแบบประเภท Passive อธิบายอย่างง่ายๆ ได้ว่า ตัวผู้เล่นเองจะไม่สามารถเลือกหมายเลขที่ต้องการได้ จะต้องทำการซื้อในจำนวนมากจึงจะมีโอกาสถูกมากขึ้น แต่เนื่องจากหมายเลขเองก็จะมีอยู่จำกัดตามจำนวนสลากที่พิมพ์ออกมาเท่านั้น เป็นที่นิยมเล่นกันมากในกลุ่มประเทศ ไทย ญี่ปุ่น สเปน และเยอรมนี ตามรูปแบบกำหนดการออกรางวัลของสลากประเภทนี้ แต่ละประเทศจะมีการกำหนดวันออกที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งในบางประเทศอาจจะใช้เวลาถึง 6 เดือนในการออกรางวัลสลากแต่ละงวดก็เป็นได้
สลากล็อตโต้ (Lotto)
สลากชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นเกมแบบ Active ที่ผู้เล่าทุกคนมีโอกาสในการเลือกซื้อสลากหมายเลขใดก็ได้ หรือจำจำนวนเท่าใดก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ที่จะต้องการซื้อ โดยมีวิธีการเล่นดังต่อไปนี้
  • ในที่นี้ผู้เล่นซื้อ Lotto แบบ 6/49 หมายความว่า ผู้เล่นนั้นสามารถเลือกตัวเลขได้ 6 หมายเลข เช่น หมายเลข 2 9 13 27 31 และ 49 เป็นต้น
  • แต่เมื่อถึงเวลาออกรางวัล หมายเลขที่ออกคือ 2 10 13 24 31 และ 36 ซึ่งเท่ากับว่า ผู้เล่นมีเลขที่ถูกรางวัลด้วยกันถึง 3 หมายเลข คือ 2 13 และ 31
  • การถูกรางวัลจะได้มากหรือได้น้อยนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกหมายเลขที่เล่นมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าหากถูกทั้งหมด 6 ตัวที่เล่น ก็จะได้กับว่าได้ถูกรางวัล “แจ็คพอต” ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่มหาศาลมาก
  • การเล่นสลากชนิดนี้ มีลักษณะการได้เงินรางวัลคล้ายกับการเล่นแข่งม้า คือ การจะได้เงินรางวัลแต่ละครั้ง จะมีสัดส่วนเป็นไปตามยอดการจำหน่ายสลากในแต่ละงวด หรือแต่ละครั้งซึ่งหากงวดใดที่ไม่มีผู้ถูกรางวัล “แจ็คพอต” เงินรางวับทั้งหมดก็จะถูกยกไปทบในวงดต่อไป เงินรางวัลดังกล่าวจึงมีค่าชนิดคูณทวีขึ้นเป็นเท่าตัวเปรียบได้กับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสนใจเป็นจำนวนมาก
สลากแบบรู้ผลทันที (Instant Lottery)
หลายคนมีคำถามว่าทำไมสลากชนิดนี้ถึงมีชื่อเรียกเช่นนี้ สาเหตุก็มาจากว่า เมื่อผู้เล่นทำการเล่นสลากเบอร์ใดก็ตาม ณ ตอนนั้น ก็จะได้รับทราบผลการออกรางวัลทันทีที่เล่น เสร็จ โดยเป็นนิยมเล่นกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา
แต่ตามประวัติการเล่นสลากประเภทนี้ มีเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในครั้งนั้น
การเล่นแต่ละครั้งตัวสลากเองจะถูกพับทบไปมาหลายครั้งเพื่อปกปิดผลรางวัลที่จะออก โดยได้มีการกำหนดตัวเลขไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว แต่การเล่นในปัจจุบัน สลากจะได้รับผลการพัฒนาให้ทราบผลได้ทันทีว่าจะ “ได้” หรือ “สูญ” เนื่องจากหมายเลขที่ถูกรางวัลจะถูกพิมพ์ลงในตั๋วสลากไว้แล้ว และจะถูกฉาบด้วยฟิล์มชนิดทึบแสงกันการมองเห็นจากภายนอกอีกที การจะรู้ผลได้ ผู้เล่นจะต้องทำการใช้ขอบเหรียญขดแถบฟิล์มทึบแสงออกเท่านั้น
สลากตัวเลข (The Numbers Game)
ตามบันทึกสลากประเภทนี้ได้ถูกนำขึ้นมาเล่นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ในมลรัฐคิวแบค ต่อมาได้เป็นที่แพร่หลายไปยังหลายๆ ประเทศ มีทั้งสลากประเภทแบบเลือก 3 ตัวเลข และสลากประเภทแบบเลือก 4 ตัวเลข ซึ่งวิธีการเล่นสลากแบบ 4 ตัวเลข จะมีวิธีการดังต่อไปนี้ คือ – ให้ตัวผู้เล่นทำการเลือกหมายเลขใดก็ได้ตามแต่ตัวเองต้องการ ตั้งแต 0000-9999 – จากนั้นให้เลทอกรูปแบบที่จะทำการเล่น เช่น แบบถูกต้องทั้งตัวเลขและตำแหน่ง (Straignt) แบบถูกต้องเฉพาะตัวเลข แต่ตำแหน่งสลับกัน (Box) แบบถูกเฉพาะตัวเลขคู่หลัง (Back pair) – ขั้นตอนต่อมา คือ การเลือกวันที่และจำนวนเงินที่ละเล่น พร้อมทั้งทำการกรอกข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นลงบนแบบฟอร์ม (Betting Ship) หลังจากนั้นก็รอฟังผลการออกรางวัล โดยในที่นี่เรื่องของผลการออกรางวัลนั้น อาทิ บาทที่จะออกรางวัลทุกวัน หรืออาจจะออกรางวัลเฉพาะวันเสาร์ก็มี เป็นต้น
สลากกีฬา (Toto)
รูปแบบของสลากกีฬานั้นมีลักษณะเหมือนกับการทายผลการแข่งขันกีฬา โดยมีกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้นิยมซื้อกันมากในบรรดาประเทศแถบยุโรปและอเมริกาไต้
ส่วนวิธีการเล่นนั้นต้องอาศัยโชค ดวง และประสงการณ์ของตัวผู้เล่นเองเป็นหลัก ตัวผู้เล่นเองจะต้องมีความรู้ความชำนาญ หมั่นติดตามข่าวสารของวงการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลที่เป็นหลักข้อเท็จจริง หรือบทวิจารณ์จากผลการแข่งขันในแต่ละครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาของกีฬานั้นๆ ซึ่งทั้งหมดก็เปรียบได้กับว่าเป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจในการเล่นแต่ละครั้ง
ตัวอย่างเช่น ในประเทศฮังการี ออกสลากโดยกำหนดให้แทงผลการแข่งขันฟุตบอลคู่สำคัญ ครั้งละ 14 คู่ ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันจะมีทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยกำหนดให้หมายเลข “1” ทายว่าทีมเจ้าบ้านจะชนะกำหนดให้สัญลักษณ์ “X” ทายว่าทั้งสองทีมจะเสมอกน และกำหนดให้หมายเลข “2” ทายว่าทีมเยือนจะชนะ ซึ่งหากผู้เล่นทายถูกทั้ง 14 คู่ ก็จะได้รับรางวัลก้อนโต ส่วนผู้เล่นที่ทายถูกน้อยที่สุดจำนวน 7 คู่ จะได้รางวัลต่ำสุด เป็นต้น ในบางประเทศอาจให้ทายผลว่า 8 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะเป็นทีมใด ใครตอบได้ถูกต้องทั้งหมดก็จะได้รับรางวัลใหญ่ ถูกน้อยลงมาก็ได้รางวัลเล็กลงตามลำดับ
สำเนามาจาก http://handing2.glo.or.th/ewt_news.php?nid=1154
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s