คลังเก็บหมวดหมู่: รูปสลาก

ล็อตเตอรี่ 1 เมษายน 2557 ภาพ ด้านสังคมสงเคราะห์ (Lottery 1 Apr 2014)

มาตรฐาน
Lottery 1 Apr 2014

Lottery 1 Apr 2014

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2557
ภาพ ด้านสังคมสงเคราะห์ Social Welfare
โครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility (CSR)

028866
186 499 835 938
95

ตรวจผลสลากได้ที่ http://hopes.glo.or.th/main.php?filename=glo_lotto
หรือ http://hopes.glo.or.th/glo_seize/file_upload/chk_lotto_20140401160236.pdf

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 มีนาคม 2557 ภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย (Lottery 16 march 2014)

มาตรฐาน

lottery 16 march 2014

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557
ภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย Art and Culture (หน้าสลาก พิมพ์อักษรผิด)
โครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility (CSR)

531404
250 305 400 904
79

http://hopes.glo.or.th/glo_seize/file_upload/chk_lotto_20140316161540.pdf

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 1 มีนาคม 2557 ภาพ ด้านสาธารณสุข (Lottery 1 march 2014)

มาตรฐาน
Lottery 1 march 2014

Lottery 1 march 2014

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557
ภาพ ด้านสาธารณสุข Public Health
โครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility (CSR)

906318 116   537
753   798
35

ตรวจผลสลากที่ http://hopes.glo.or.th/glo_seize/file_upload/chk_lotto_20140301160957.pdf

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ภาพ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Lottery 16 feb 2014)

มาตรฐาน
Lottery 16 feb 2014

Lottery 16 feb 2014

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม Nature and Environment Preservation
โครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility (CSR)

384245
074 397 521 530
01

http://hopes.glo.or.th/glo_seize/file_upload/chk_lotto_20140216155754.pdf
Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ภาพ ด้านการศึกษา (Lottery 1 feb 2014)

มาตรฐาน
photo 11

Lottery 1 feb 2014 back

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพ ด้านการศึกษา Education
โครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility (CSR)

180149
406 492 888 976
95

http://hopes.glo.or.th/glo_seize/file_upload/chk_lotto_20140201160823.pdf

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 มกราคม 2557 ภาพสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ (Lottery 16 jan 2014)

มาตรฐาน
Lottery 16 Jan 2014

Lottery 16 Jan 2014

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2557
ภาพสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

306902
077 149 242 510
52

http://hopes.glo.or.th/glo_seize/file_upload/chk_lotto_20140116161055.pdf

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ภาพดอกบัว ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖)

มาตรฐาน
Lottery 30 Dec 2013

Lottery 30 Dec 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ภาพดอกบัว ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖

ผลการออกรางวัล (งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

561072 275   503
513   750
48

http://hopes.glo.or.th/glo_seize/file_upload/chk_lotto_20131230160102.pdf

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ภาพวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ)

มาตรฐาน
Lottery 16 Dec 2013

Lottery 16 Dec 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556
ภาพ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม 2556
(Constitution Day = 10 December)

ผลการออกรางวัล (งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

341767 111 228
742 826
79

http://hopes.glo.or.th/main.php?filename=index

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 1 ธันวาคม 2556 ภาพหุ่นกระบอกไทย ฉุยฉาย (Lottery 1 Dec 2013, Thai Puppet, Chui Chai, Brahman)

มาตรฐาน
Lottery 1 Dec 2013

Lottery 1 Dec 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2556
หุ่นกระบอกไทย (Thai Puppet) ฉุยฉาย (พราหมณ์) Chui Chai (Brahman)
เอื้อเฟื้อโดย นายนิเวศ แววสมณะ
บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย

168795
074 734 766 980
27

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 พฤศจิกายน 2556 ภาพวันลอยกระทง (Loi krathong 2013)

มาตรฐาน
Lottery 16 Nov 2013

Lottery 16 Nov 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
ภาพวันลอยกระทง (ตรงกับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556)
(Loi KraThong, Loy KraThong)

806925
069 304 672, 753
28
Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 1 พฤศจิกายน 2556 ภาพหุ่นกระบอกไทย นางเมรี (Lottery 1 Nov 2013, Thai Puppet, Nang Maree)

มาตรฐาน
Lottery 1 Nov 2013

Lottery 1 Nov 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
หุ่นกระบอกไทย (Thai Puppet) นางเมรี (Nang Maree) นางสิบสอง
เอื้อเฟื้อโดย นายนิเวศ แววสมณะ
บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย

739804
020 173 256, 502
47

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 ตุลาคม 2556 ภาพหัวโขน พาลี (Lottery 16 Oct 2013: Pali)

มาตรฐาน
Lottery 16 Oct 2013

Lottery 16 Oct 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2556
หัวโขน (Thai Khon Mask) พาลี (Pali, wikipedia: Vali)
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน
สอนโดย อ.โสภณ บัวชาติ
นายพสธร เปล่งแสง ผู้ทำ

รางวัลที่ 1 963289
876, 529, 952, 402,
60

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 1 ตุลาคม 2556 ภาพหัวโขน พระลอ (Lottery 1 October 2013: Phra Lor)

มาตรฐาน
lottery 1 October 2013

lottery 1 October 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1ตุลาคม 2556
หุ่นกระบอกไทย (Thai Puppet) พระลอ (Phra Lor)
เอื้อเฟื้อโดย นายนิเวศ แววสมณะ
บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย

647882

028 324 576 650
14

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 กันยายน 2556 ภาพหัวโขน พระปรคนธรรพ (Lottery 16 Sep 2013: Phra Porakontan)

มาตรฐาน
Lottery 16 Sep 2013: Phra Porakontan

Lottery 16 Sep 2013: Phra Porakontan

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2556

หัวโขน (Thai Khon Mask) พระปรคนธรรพ (พระปรโคนธรรพ์, Phra Porakontan)
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน
สอนโดย อ.โสภณ บัวชาติ
นายสุริยา เอบประโคน ผู้ทำ

562684
056 235 574, 754
63

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 1 กันยายน 2556 ภาพหุ่นกระบอกไทย นางเบญจกาย (Lottery 1 Sep 2013, Thai Puppet, Nang Benyakai)

มาตรฐาน
Lottery 1 sep 2013

Lottery 1 sep 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2556
หุ่นกระบอกไทย (Thai Puppet) นางเบญจกาย (บุตรีของพิเภก Nang Benyakai, Vibhishana’s daughter)
เอื้อเฟื้อโดย นายนิเวศ แววสมณะ
บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย

548123
045 281 570, 800
05

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 สิงหาคม 2556 ภาพหัวโขน กุมภากาศ (Lottery 16 August 2013: Kumphakas)

มาตรฐาน

Lottery 16 August 2013

Lottery 16 August 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม2556
หัวโขน (Thai Khon Mask) กุมภากาศ (Kumphakas)
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน
สอนโดย อ.โสภณ บัวชาติ
นางลินดา เชยสุวรรณ ผู้ทำ

321327
201 417 448 945
20

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 1 สิงหาคม 2556 ภาพหุ่นกระบอกไทย ทศกัณฐ์ (Lottery 1 August 2013, Thai Puppet, Tosakanth)

มาตรฐาน
Lottery 1 August 2013

Lottery 1 August 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1สิงหาคม 2556
หุ่นกระบอกไทย (Thai Puppet) ทศกัณฐ์  (Thosakanth, Ravana)
เอื้อเฟื้อโดย นายนิเวศ แววสมณะ
บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย

356435
329 451 718 880
82

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 กรกฎาคม 2556 ภาพหัวโขน พระสัตรุต (Lottery 16 July 2013: Phra Sattarut)

มาตรฐาน
lottery 16 July 2013

lottery 16 July 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
หัวโขน (Thai Khon Mask) พระสัตรุต (Phra Sattarut, wiki: Shatrughna)
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน
สอนโดย อ.โสภณ บัวชาติ
นายพสธร เปล่งแสง ผู้ทำ

566996 210   352
526   584
86

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 1 กรกฎาคม 2556 ภาพหุ่นกระบอกไทย นางรจนา (Lottery 1 july 2013 Thai Puppet

มาตรฐาน
Lottery 1 July 2013

Lottery 1 July 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ภาพหุ่นกระบอกไทย นางรจนา จากเรื่องสังข์ทอง (Thai Puppet: Nang Rotchana)
เอื้อเฟื้อภาพโดย นายนิเวศ แววสมณะ บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย

646905 075 284 903 904 51

Read the rest of this entry

ล็อตเตอรี่ 16 มิถุนายน 2556 ภาพหัวโขน วิรุณจำบัง (Lottery 16 June 2013: WirunJambang)

มาตรฐาน
Lottery 16 June 2013

Lottery 16 June 2013

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2556
ภาพหัวโขน วิรุญจำบัง
(Wirunjambang)
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน
สอนโดย อ.โสภณ บัวชาติ
นายภิเชฐ์ ศรีปิ่นเป้า ผู้ทำ
(Thai Khon Mask: วิรุณจำบัง)

289673  098 114 390 502 69

Read the rest of this entry